Sprawdź i porównaj swoje wyniki:


Beep test – to 20 metrowy biegowy test wahadłowy, który na podstawie przebiegniętego dystansu ocenia poziom motorycznych zdolności wytrzymałościowych człowieka (osobniczych możliwości przeciwstawienia się zmęczeniu i umiejętności długotrwałego wykonania określonej pracy)

BMI – (ang. Body Mass Index – wskaźnik masy ciała). Wartość BMI jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą takich jak miażdżyca lub choroba niedokrwienna serca. Wartość BMI oblicza się wg wzoru:Wskaźnik WHR – (Waist/Hip Ratio) służy do określenia rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i ewentualnego typu otyłości. Szczególnie ryzykowna dla zdrowia jest tkanka tłuszczowa rozmieszczona w okolicy brzucha. Wartość ta jest inaczej interpretowana u kobiet i mężczyzn z powodu naturalnych różnic anatomicznych. Wskaźnik WHR wskazuje na typ otyłości brzusznej jeżeli jego wynik jest równy lub większy od 0,8 dla kobiet i 0,94 dla mężczyzn. Dodatkowo interpretuje się samą wartość obwodu w talii/ pasa, która nie powinna przekraczać: 88 cm dla kobiet i 102 cm dla mężczyzn.


Body Fat (BF %) – Ilość tkanki tłuszczowej, która przekroczy 30% u mężczyzn i 35% u kobiet, świadczy o otyłości. Tkanka tłuszczowa spełnia ważną rolę: chroni organy wewnętrzne, pomaga w regulacji ciepłoty ciała, przechowuje witaminy, stanowi materiał energetyczny. Jednak jej nadmiar wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo naczyniowych. Poniższa tabela obrazuje optymalną zawartość tłuszczu w organizmie.


HR max – tętno maksymalne (z ang. Maximal Heart Rate), stanowi podstawę określania stref wysiłkowych i przydatne jest gdy w treningu używa się pulsometrów. HR max można zdefiniować jako bezpieczną, największą ilość uderzeń serca na minutę, odpowiadającą intensywności, na której subiektywnie odczuwasz, że jest to twój maksymalny wysiłek. Upraszczając, ma to miejsce wtedy, kiedy wydaje ci się, że dałeś/aś z siebie wszystko podczas biegu. Formuła Foxa i Haksella pokazuje rozdzielenie stref wysiłku na pracą aerobową (kolory jaśniejsze) i pracą anaerobową (kolory ciemniejsze) w zależności od procentowej wartości HR max