Prezentacja aplikacji mobilnej na posiedzeniu Komisji ds. Wychowania Fizycznego przy Zarządzie Głównym AZS

 

We wtorek, 22 stycznia obiekty Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej gościły przedstawicieli szkół wyższych specjalizujących się w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z całej Polski.

Obradom Komisji przewodniczyła dyrektor CSiR Politechniki, Barbara Grabacka – Pietruszka, która wspólnie z sekretarzem generalnym AZS, Dariuszem Piekutem nadawała ton dyskusji.

Poruszano tematy związane z rozwojem wychowania fizycznego jako dziedziny nauki i ważnego elementu procesu edukacyjnego na szczeblu szkoły wyższej. Komisja podjęła uchwałę o przygotowaniu wzorcowych rozwiązań dotyczących w/w zagadnień.

Dyskutowano między innymi nad innowacyjnymi pomysłami związanymi z wykorzystaniem wiedzy na temat aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Dr hab prof. UE Emilian Zadarko oraz dr hab. prof. UR Zbigniew Barabasz zaproponowali wdrożenie w szkołach wyższych aplikacji mobilnej studentfit. Aplikacja ta została pozytywnie zarekomendowana przez Komisję ds. Wychowania Fizycznego przy ZG AZS.