Cel projektu

Określenie wybranych czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej.

Grupa docelowa

Studenci studiujący na różnych kierunkach studiów w całej Polsce.

Planowane efekty

Stworzenie narzędzi wspierających proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych.

Projekt interwencyjno badawczy

Projekt jest programem interwencyjno badawczym adresowanym do studentów studiujących na różnych kierunkach studiów w całej Polsce. Kultura fizyczna w szkołach wyższych powinna być kontynuacją nabytych wcześniej nawyków ruchowych, a nawet higienicznych. Tylko wtedy możemy oczekiwać, że działania w zakresie akademickiej edukacji zdrowotnej będące naturalnym rozwinięciem działań szkolnych przyniosą długofalowe efekty, które poprzez wytworzenie odpowiednich nawyków zdrowotnych nie skończą się wraz z zakończeniem edukacji w szkole wyższej.

Narzędzia wspierające

Celem projektu jest określenie wybranych czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie w aspekcie aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Ponadto stworzenie narzędzi wspierających proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych przez Uczelnie Wyższe i Akademickie Związki Sportowe umożliwiających bezpośrednią analizę uzyskanych wyników, określających profil wydolności prozdrowotnej studentów.